O mnie

 • 2005 dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Od 2005 do 2018 staż i praca w Szpitalu „Centrum Psychiatrii” w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych. Prowadzenie psychoterapii grupowej dla osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe w tym zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, związane ze stresem lub występujące pod postacią somatyczną, zaburzenia odżywiania czy też zaburzenia osobowości,
 • Od 2005 regularne szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim a następnie w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
 • 2006-2010 prowadzenie psychoterapii indywidualnej w NZOZ „Centrum Promocji Zdrowia” Ośrodek Medyczny w Jaworznie,
 • 2007-2011 Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
   
 • Od 2007 Członkostwo w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Od 2009 Prywatna praktyka w ramach własnego gabinetu psychologicznego,
 • Od 2012 Członkostwo w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów,
 • 2013 Szkolenia w Nowym Jorku z zakresu technik psychoterapii Ericksonowskiej, technik leczenia traumy oraz pracy z uważnością (mindfulness),
 • 2013 Trzymiesięczny podyplomowy kurs doskonalący Psychoterapia Praktyczna przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków,
 • 2015 Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 718)
 • 2017 Wykładowca Katowickiego Instytutu Psychoterapii, Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii (prowadzenie szkoleń z zakresu psychoterapii dla profesjonalistów w ramach Akredytowanych Kursów Psychoterapii, akredytacja: Naukowa Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 
Metody pracy:

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, która zakłada "poszukiwanie uporządkowanego oraz całościowego myślenia o pacjencie i procesie zmiany, w którym wykorzystuje się różne perspektywy rozumienia pacjenta a także związane z nimi metody postępowania" (Stricker, Gold, 2010; Wampold, 2001 za Mellibruda, 2011).

W mojej pracy dostosowuję techniki terapeutyczne do konkretnej osoby i do jej problemów, biorąc przy tym pod uwagę charakter ustanowionych wspólnie celów terapii.

Korzystam przede wszystkim z perpsektywy psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Ericksonowskiej (zorientowanej na przyszłość, korzystanie z obszaru nieświadomości oraz na odkrywanie zasobów danej osoby, które umożliwiają rozwiązywanie problemów) oraz psychoterapii poznawczej.