Psychoterapia indywidualna

Oferta obejmuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Psychoterapia jest procesem mającym na celu zmianę zachowań, sposobu myślenia oraz sposobu wyrażania emocji. W procesie tym można wyodrębnić kilka faz.
 
Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji i poprzedza właściwą fazę terapii. Ma ono na celu zdiagnozowanie problemu, jego charakteru, jak również ustalenie czy w zaistniałym przypadku psychoterapia jest właściwą metodą postępowania.
W niektórych wypadkach, aby móc w pełni określić charakter problemu z jakim boryka się osoba, potrzebna jest dodatkowa konsultacja z innym specjalistą np.: lekarzem rodzinnym, lekarzem psychiatrą, dietetykiem itp.
 Jeśli w drodze konsultacji terapeuta stwierdzi, że psychoterapia jest odpowiednią metodą postępowania, zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Ma on na celu określenie wspólnie z klientem zasad oraz przebiegu terapii jak również ustalenie celów terapii, nad którymi klient chce pracować.

Faza terapii właściwej obejmuje pracę terapeutyczną nad założonymi celami.

Faza kończenia terapii obejmuje podsumowanie i domknięcie procesu terapeutycznego.