Maja de Abgaro Zachariasiewicz

O mnie

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, która zakłada "poszukiwanie uporządkowanego oraz całościowego myślenia o pacjencie i procesie zmiany, w którym wykorzystuje się różne perspektywy rozumienia pacjenta a także związane z nimi metody postępowania" (Stricker, Gold, 2010; Wampold, 2001 za Melibruda, 2011).
 
W mojej pracy dostosowuję techniki terapeutyczne do konkretnej osoby i do jej problemów, biorąc przy tym pod uwagę ustanowione wspólnie z klientem cele terapii.
 
Korzystam przede wszystkim z perpsektywy psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Ericksonowskiej (zorientowanej na przyszłość, korzystanie z obszaru nieświadomości oraz na odkrywanie zasobów danej osoby, które umożliwiają rozwiązywanie problemów) oraz psychoterapii poznawczej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dodatkowo jestem uczestnikiem superwizji dla terapeutów pracujących z parami.
 
 • 2005 dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
   
 • Od 2005 do 2018 staż i praca w Szpitalu „Centrum Psychiatrii” w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych. Prowadzenie psychoterapii grupowej dla osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe w tym zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, związane ze stresem lub występujące pod postacią somatyczną, zaburzenia odżywiania czy też zaburzenia osobowości,
   
 • Od 2005 regularne szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim a następnie w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
   
 • 2006-2010 prowadzenie psychoterapii indywidualnej w NZOZ „Centrum Promocji Zdrowia” Ośrodek Medyczny w Jaworznie,
   
 • 2007-2011 Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
   
 • Od 2009 Prywatna praktyka w ramach własnego gabinetu psychologicznego,
   
 • 2013 Szkolenia w Nowym Jorku z zakresu technik psychoterapii Ericksonowskiej, technik leczenia traumy oraz pracy z uważnością (mindfulness),
   
 • 2013 Trzymiesięczny podyplomowy kurs doskonalący Psychoterapia Praktyczna przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków,
   
 • 2015 Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 718),
   
 • 2017 Wykładowca Katowickiego Instytutu Psychoterapii, Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii (prowadzenie szkoleń z zakresu psychoterapii dla profesjonalistów w ramach Akredytowanych Kursów Psychoterapii, akredytacja: Naukowa Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
   
 • 2019   Studium Psychoterapii Par "Mars i Wenus na kozetce" realizowane przez Wrocławski i Katowicki Instytut Psychoterapii,
   
 • 2021   Cykl szkoleń dla zaawansowanych terapeutów prowadzony online przez dr Brenta Geary,
   
 • 2021   Cykl szkoleń poświęcony leczeniu depresji dla zaawansowanych terapeutów prowadzony online przez dr Michaela Yapko,
   
 • Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

Masz pytania? Skontaktuj się