Maja de Abgaro Zachariasiewicz

Psychoterapia indywidualna

Oferta obejmuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Spotkanie trwa 50 minut, jego koszt wynosi 130 złotych.

Psychoterapia jest procesem mającym na celu zmianę zachowań, sposobu myślenia oraz sposobu wyrażania emocji. W procesie tym można wyodrębnić kilka faz.
Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji i poprzedza właściwą fazę terapii. Ma ono na celu zdiagnozowanie problemu, jego charakteru, jak również ustalenie czy w zaistniałym przypadku psychoterapia jest właściwą metodą postępowania.

W niektórych wypadkach, aby móc w pełni określić charakter problemu z jakim boryka się osoba, potrzebna jest dodatkowa konsultacja z innym specjalistą np.: lekarzem rodzinnym, lekarzem psychiatrą, dietetykiem itp.

Jeśli w drodze konsultacji terapeuta stwierdzi, że psychoterapia jest odpowiednią metodą postępowania, zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Ma on na celu omówienie zasad terapii, wspólnych ustaleń co do czasu, miejsca, sposobu odwoływania spotkań itd. jak również ustalenie celów terapii, nad którymi klient chce pracować.

Faza terapii właściwej obejmuje pracę terapeutyczną nad założonymi celami.

Faza kończenia terapii obejmuje podsumowanie i domknięcie procesu terapeutycznego.

Masz pytania? Skontaktuj się