Maja de Abgaro Zachariasiewicz

Grupa terapeutyczna „Spotkanie”

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej "Spotkanie" prowadzonej w nurcie integracyjnym, z wyraźnym akcentem na relacje i interakcje mające miejsce w grupie. Grupa jest grupą otwartą (możliwość dołączenia w trakcie jej trwania), liczącą maksymalnie 10 osób.

Prowadzą dwie terapeutki z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach; zarówno ambulatoryjnych jak i prowadzonych w warunkach szpitalnych (szczegóły- patrz poniżej).
 
Dla kogo?

Zapraszamy osoby dorosłe (niezależne ekonomicznie) przy czym wiek nie ma specjalnego znaczenia! - zarówno młode jak i w dojrzałym wieku.
 
Dla osób, które cierpią z powodu różnych objawów: zaburzeń nastroju (epizody depresji), zaburzeń nerwicowych, w tym zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem lub występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania czy też zaburzeń osobowości, których stopień nasilenia pozwala na aktywne uczestniczenie w grupie.

Zapraszamy również osoby, które zmagają się z trudnościami w tworzeniu relacji z innymi, trudnościami w utrzymaniu bliskich relacji, społecznym wycofaniem czy nieśmiałością. Zapraszamy osoby, które zakończyły terapię indywidualną, chcące utrwalić zmiany w nowym, przyjaznym otoczeniu, rozwijając przy tym swoje kompetencje społeczne.
 
Częstotliwość, czas trwania spotkań, długość trwania terapii
Spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 17:00 do 20:00 na trzech 45 minutowych sesjach terapeutycznych z dwoma 15 minutowymi przerwami oraz 15-minutową rundka kończącą spotkanie.
Grupa jest półotwarta, oznacza to, że każdy sam ustala czas uczestnictwa, w zależności od celów terapii i głębokości zmian potrzebnych do ich osiągnięcia. W trakcie jej trwania w naturalny sposób jedni uczestnicy kończą terapię natomiast nowi uczestnicy dołączają do grupy.
Obowiązuje jednak minimalny czas uczestnictwa w grupie, na który się umawiamy, wynosi on 3 miesiące. Jest to minimalny czas, po którym osoba może odnieść wymierną korzyść z pobytu w grupie, spotykając się raz w tygodniu. Grupa "otwiera się" raz na trzy miesiące, przyjmując nowe osoby, kiedy zwalnia się miejsce w grupie.
 
Jak to działa?
Grupa powinna przypominać prawdziwy świat społeczny. Dzięki różnorodności płci, wieku, zawodu jak i zgłaszanych problemów, uczestnicy mają okazję spojrzeć na własne problemy z różnych punktów widzenia, mogą przyglądać się swoim relacjom z osobami o odmiennych poglądach czy wyrażać własne zdanie i emocje.
 
Nowe sposoby zachowania wyuczone w grupie, mogą być przenoszone na bieżąco na osobiste relacje w życiu rodzinnym, towarzyskim czy zawodowym.
Różnorodność problemów nie stanowi przeszkody we wspólnej, grupowej pracy nad nimi. Cierpienie, z którym się zmagamy, jest wypadkową wielu często skomplikowanych relacji z innymi. Budowanie nowego spojrzenia na siebie, świat i innych wymaga odmiennych- korektywnych doświadczeń, które może dać grupa.
Zmiana terapeutyczna dokonuje się zarówno poprzez przyglądanie się sobie w bezpiecznej atmosferze, w gronie osób darzących się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, jak również poprzez działanie „czynników terapeutycznych” unikalnych dla terapii grupowej.

Czynnikami takimi są:
 
  • obserwowanie poprawy objawowej u innych uczestników grupy oraz ich rosnących kompetencji społecznych,
  • poczucie bycia zrozumianym we własnych problemach/ objawach i płynące z tego poczucie ulgi,
  • udzielanie sobie nawzajem konstruktywnych informacji zwrotnych. Niesienie pomocy koledze, koleżance z grupy, owocuje otrzymywaniem od nich wsparcia i pomocy w pracy nad własną problematyką czy życiowym kryzysem,
  • udział w grupie terapeutycznej daje osobie niepowtarzalną okazję do tego, aby w bezpiecznej atmosferze dowiedzieć się o tym, co w jej zachowaniu zachęca osoby do kontaktu z nią a co zniechęca czy wywołuje inne zachowania czy postawy,
  • zmiana następuje również w trakcie pracy terapeutycznej nad problemem innego członka grupy o podobnym do nas problemie,
  • ponieważ niejednokrotnie wczesne konflikty rodzinne zostają w grupie uwydatnione, możliwe jest ich korektywne przepracowanie czyli wypróbowywanie nowych sposobów zachowań w znanych sobie dobrze kontekstach,
  • ponieważ grupa swoją strukturą przypomina rodzinę, obecne w niej zawsze będą elementy, które nieuchronnie pojawiają się w naszym życiu: narodziny, rozpoczynanie czegoś nowego, dołączanie się nowych członków grupy, żegnanie osób kończących terapię, tematy związane z wolnością i odpowiedzialnością.
 
Koszt
Miesięczny koszt udziału w grupie wynosi 550 złotych (3 sesje na jednym spotkaniu x ilość poniedziałków w miesiącu).
 
Kwalifikacja
Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Katowickiego Instytutu Psychoterapii (tel. 32 252 45 17) celem umówienia się na konsultację wstępną prowadzoną przez jedną z terapeutek. W czasie tego spotkania zostaną omówione cele i potrzeby kandydata, tak aby wspólnie rozpoznać, czy terapia grupowa jest najbardziej odpowiednią formą pomocy w tym momencie.

Prowadzące:

Maja de Abgaro Zachariasiewicz

Psycholog, psychoterapeuta z Certyfikatem Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 718). Przez 12 lat pracowała w Szpitalu „Centrum Psychiatrii” w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, gdzie współprowadziła interakcyjną grupę w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy oraz terapii ericksonowskiej jak również grupę wstępną diagnostyczno-obserwacyjną. Od 2005 roku jest aktywnie związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii, gdzie regularnie bierze udział w szkoleniach oraz superwizji. Od 2009 prowadzi własną prywatną praktykę. Od 2017 roku prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii dla profesjonalistów w ramach Akredytowanych Kursów Psychoterapii we współpracy z Katowickim oraz Wrocławskim Instytutem Psychoterapii.

Justyna Serafin-Wójkowska

Psycholog, psychoterapeuta z Certyfikatem Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 325), mediator rodzinny i psychoterapeuta w drodze do certyfikatu International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy. Od 2002 roku jest aktywnie związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii, gdzie regularnie bierze udział w szkoleniach i superwizji. W swojej pracy integruje myślenie systemowe i skoncentrowane na emocjach. W Instytucie poza terapią prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe dla kobiet.

Masz pytania? Skontaktuj się