Maja de Abgaro Zachariasiewicz

Obowiązek informacyjny RODO

1. Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Informacje firmowe
Administratorem Twoich danych jest firma Gabinet Psychologiczny Maja de Abgaro Zachariasiewicz z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Arkadiusza Puchały 6/29, nr NIP 954-253-87-75.

Dane kontaktowe Administratora:
 • Adres: Gabinet Psychologiczny Maja de Abgaro Zachariasiewicz, ul. Arkadiusza Puchały 6/29, 40-668 Katowice, NIP: 954-253-87-75, REGON: 241-173-604, Polska
 • E-mail: komaya@interia.pl
 • tel: +48 512 67 27 57
3. Cel zbierania danych osobowych

Dane, które przetwarzamy, zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.
Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane w celu:
 • realizacji oferty,
 • udzielania informacji o oferowanych usługach,
 • analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty,
 • działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram,
 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: komaya@interia.pl

4. Przekaz danych osobowych osobom trzecim
 
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
5. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Stosowny wniosek można złożyć na adres: Gabinet Psycholoiczny Maja de Abgaro Zachariasiewicz, ul. Arkadiusza Puchały 6/29, 40-668 Katowice. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

6. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.
    
 • Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to powodować wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez www.psychoterapeuta-maja.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

Masz pytania? Skontaktuj się